Tjänster - Metlab

Tjänster

Vi hjälper företag i Sverige med miljömätningar

METLAB erbjuder Miljökonsulttjänster i Enköping, Falun and Skelleftehamn. Vårt ackrediterade luftlaboratorium erbjuder mätningar av emissioner till luft med standardiserade referensmetoder (SRM).

Vi erbjuder

Varför METLAB?

Erfarenhet

Erfarenhet

METLAB grundades 1965 som Sveriges första konsultföretag inom emissionsmätningar.

Ackrediterade mätningar

Ackrediterade mätningar

METLABs mätningar är pålitliga. Vi är ackrediterade för alla vanligt förekommande mätparametrar.

Flexibilitet

Flexibilitet

Med in-house produkttillverkning kan METLAB på kort varsel skräddarsy mätutrustning för att klara även de mest utmanande uppdragen.

Utbildning

Miljömätningar - Hur går det till?

Processen nedan beskriver ett typiskt förlopp för en utsläppsmätning eller besiktning.

Förarbete

Kunden tillhandahåller Metlab med information om anläggningen, vilka förutsättningar som finns för att mäta samt vilka ämnen/parametrar som är intressanta. I vissa fall kan förbesök på anläggningen anses befogat.

Planering

Beställaren och Metlab hittar en lämplig tid för utförande. God framförhållning uppmuntras då beläggningen kan vara mycket hård under vissa delar av året.

Fältarbete

Metlab anländer vid kundens anläggning, etablerar utrustningen som krävs samt utför mätningen.

Analys

Analyser utförs av de prover som Metlab tagit vid fältarbetet.

Rapportering

Metlab sammanställer analyser och mätresultat och utfärdar en ackrediterad emissionsrapport till kunden. Rapporten levereras med digital signatur från Metlab.

Vi jobbar med några av landets största aktörer inom

Värmeverk

Gruvindustri

Kafferosteri

Kemikalieindustri

Papper och cellulosa

Reningsverk

Stålverk

Träindustri

Verkstadsindustri

Återvinning

Läkemedel

Krematorier

Metlab certifikat

Vi är ackrediterade

Vi är ett utav Sveriges ledande luftlaboratorier med ackreditering för de vanligaste mätparametrarna såsom provtagning av stoft, mikroorganiska utsläpp (dioxin etc.), metaller (kvicksilver etc.), ångor av HCl, HF, SO2, SO3, NH3 etc., gasanalys (O2, CO2, CO, SO2, NOx, VOC), gasflöde och temperatur. Utöver Emissionsmätningar erbjuder Metlab också ett flertal andra konsulttjänster i miljöområdet.


Redo att komma igång?

Kontakta oss!