Emissionsmätningar SFS - Metlab

Tjänst

Emissionsmätningar SFS

Mätningar vid stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252 samt vid avfallsförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.

Emissionsmätningar vid stora förbränningsanläggningar

Metlab utför kalibrerings -och kontrollmätningar på stora förbränningsanläggningar (LCP, Large Combustion Plants) enligt förordningen SFS 2013:252, samt avfalls -och samförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.  

Mätningarna innehåller kontroll av verksamhetsutövarens fasta mätsystem (AMS) enligt EN 14181 som enligt förordningen för stora förbränningsanläggningar utgörs av Stoft, NOx och SO2 för och för avfallsförbränningsanläggningar Stoft, NOx, SO2, CO, TOC, HF och HCl. 

Vid avfallsförbränning tillkommer mätningar var 6e månad som innebär kontroll av parametrar som inte mäts med anläggningens fasta mätsystem – normalt Dioxin och Metaller. Vid nyupprättade avfallsförbränningsanläggningar görs mätningar fyra gånger under det första året som anläggningen är i drift. 

Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss! 

Redo att komma igång?

Kontakta oss