Om oss - Metlab

Om oss

Sedan 1965

Metlab grundades år 1965 som det första företaget i Sverige specialiserat inom emissionsmätningar.

Sedan 1965

Metlab grundades år 1965 av Bo Månsson som det första företaget specialiserat på Emissionsmätningar. Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare av provtagningsutrustning, vi är också ett utav Sveriges ledande luftlaboratorier med ackreditering för de vanligaste mätparametrarna såsom provtagning av stoft, mikroorganiska utsläpp (dioxin etc.), metaller (kvicksilver etc.), ångor av HCl, HF, SO2, SO3, NH3 etc., gasanalys (O2, CO2, CO, SO2, NOx, VOC), gasflöde och temperatur.

Utöver Emissionsmätningar erbjuder Metlab också ett flertal andra konsulttjänster i miljöområdet.

Bild på jobb

Redo att komma igång?

Kontakta oss!