Kalibreringsmätningar - Metlab

Tjänst

Kalibreringsmätningar

Kalibreringsmätningar (QAL2/AST) med avseende på verksamhetsutövarens automatiska mätsystem (AMS) enligt SS-EN 14181. Även enklare former av kalibreringsmätningar av AMS erbjuds.

Vi hjälper dig med ackrediterad QAL2 och AST 

Metlab tillhandahåller kalibreringsmätningar enligt europastandarden SS-EN 14181. Standarden beskriver de kvalitetssäkringsförfaranden som krävs för att säkerställa att automatiska mätsystem (AMS) som instrallerats för att mäta utsläpp till luft kan uppfylla de osäkerhetskrav på mätverden som ges i lagstiftningen.  

Standarden beskriver fyra stadier av kvalitetssäkring: QAL1, QAL2, QAL3, samt en årlig kontroll av mätsystemets funktion, AST. Metlab tillhandahåller QAL2 -och AST-mätningar till förbränningsanläggningar över hela landet – låt oss hjälpa dig också! 

Processen enligt EN 14181: 

QAL1 

Utförs för att visa att automatiska mätsystemet (AMS) är lämpligt för det avsedda ändamålet före installation, genom att uppfylla erforderliga prestandastandarder och osäkerhetkrav som anges i EU-direktiv. 

QAL2 (Metlab)

Det automatiska mätsystemet installeras och funktionskontrolleras, därefter tar Metlab ut parallella prover med standardreferensmetoder (SRM) över en tredagarsperiod. Efter utvärdering av mätdata tar Metlab fram en kalibrerfunktion som matas in i AMS. Efter genomförd QAL2 följer årliga AST-mätningar för att kontrollera kalibrerfunktionens giltighet över tid. Var 5e år ska ny QAL2 utföras.  

QAL3

En procedur för att upprätthålla och demonstrera den erforderliga kvaliteten på AMS under dess normala funktion genom att kontrollera noll- och spanavläsningarna. 

AST (Metlab)

AST eller Annual Surveillance Test är en process som utförs en gång per år efter QAL2 för att påvisa att kalibreringsfunktionen som togs fram vid föregående QAL2 fortfarande är giltig. Mätningarna pågår under en dag.