Jämförande mätning NOx - Metlab

Tjänst

Jämförande mätning NOx

Jämförande mätningar av NOx enligt NFS 2016:13 utförs årligen för kontroll av pannor som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Vi hjälper dig med mätning och rapport till din NOx-deklaration

Den 1 juli 2017 trädde de nya föreskrifterna om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (NFS 2016:13) i kraft. Kväveoxidavgiften är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska utsläppen och nå miljökvalitetsmålen om försurning, övergödning och frisk luft. 

Omfattas er anläggning av kväveoxidavgiften? 

Enligt Naturvårdsverket omfattas företag som driver pannor, gasturbiner och stationära förbränningsmotorer för el- och/eller värmeproduktion med en årlig produktion på minst 25 GWh. Det finns undantag till denna regel som framgår av lag 1990:613, däribland återfinns massaindustrins sodapannor och lutpannor.  

Jämförande mätningar, som namnet antyder, går ut på att vi jämföra värden från anläggningens fasta mätsystem med de som uppmätts av det ackrediterade luftlaboratoriet (Metlab). Den jämförande mätningen utgörs av 10 mätvärdespar som kan varierar i längd beroende på bränsle. Dessa kompletteras med traverserande flödesmätningar för att sedan kunna dra slutsatser om anläggningens totala NOx-emission.  

Hur går det till? 

Jämförande mätningar, som namnet antyder, går ut på att vi jämföra värden från anläggningens fasta mätsystem med de som uppmätts av det ackrediterade luftlaboratoriet (Metlab). Den jämförande mätningen utgörs av 10 mätvärdespar som kan varierar i längd beroende på bränsle. Dessa kompletteras med traverserande flödesmätningar för att sedan kunna dra slutsatser om anläggningens totala NOx-emission.  

Om du har några frågor gällande jämförande mätningar – tveka inte att kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss