Prestandaprov - Metlab

Tjänst

Prestandaprov

Mätningar som utförs baserat på fastställda prestandakrav på en ny eller ombyggd anläggning.

Prestandaprov

Fungerar allt som det ska?

Prestandaprov är mätningar som utförs baserat på fastställda prestandakrav på en ny eller ombyggd anläggning för att kontrollera de garantier som leverantören av anläggningen angivit. Med prestandaprov från Metlab blir du säker på om anläggningen fungerar som den ska. Typiska exampel av prestadaprov är kontroll av avskiljningsgrad vid filter eller andra typer av reningsanläggningar, pannors verkningsgrad samt halter av olika utsläppsparametrar, t.ex. Stoft, NOx, CO, CO2, temperatur, rökgasflöde mm.