Metaller - Metlab

Produkt

Metaller

Metlab tillhandahåller utrustning för metallprovtagning enligt internationell standard.

Metallprovtagning

Metlab tillhandahåller utrustning för metallprovtagning enligt internationell standard, t.ex. EN 14385 av bland annat antimon (Sb), arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobolt (Co), koppar (Cu), bly (Pb), mangan (Mn), nickel (Ni), tallium (Tl), vanadin (V) och kvicksilver (Hg).  

För provtagningen används Metlabs STL Gasprovtagare i kombination med EVA Light sondsystem (glas) och tvättflaskor med absorptionsvätska. Efter provtagning analyseras både filtret och absorptionslösningen.

Även STL stoftprovtagare med sondsystem tillverkat i Titan går att använda för bestämning av metallhalter. 

Kontakta oss för mer information och offert enligt dina specifika behov. 

STL Gasprovtagare CU-10 med inbyggd pump. Används tillsammans med EVA Light sondsystem och absorptionsflaskor vid metallprovtagning.
STL Gasprovtagare CU-10 med inbyggd pump. Används tillsammans med EVA Light sondsystem och absorptionsflaskor vid metallprovtagning.

Galleri

Vill du veta mer?

Kontakta oss