Gasanalys – manuella och instrumentella metoder - Metlab

Utbildning

Gasanalys – manuella och instrumentella metoder

En tredagars kurs i mätteknik med teori dag 1, mätning på en förbränningsanläggning dag 2 och utvärdering, rapportering, diskussion och sammanfattning dag 3.

OBS! Kursdatum sätts efter intresseanmälan!

Tyngdpunkten läggs på ett korrekt handhavande av mätutrustningarna under fältarbetet men innefattar också planering av uppdraget, aktiviteterna på laboratoriet före och efter mätningen samt utvärdering och rapportering.

Teoriavsnitten skall bland annat ge förståelse för de mätkvalitetskriterier som bör efterlevas. Litteratur utgörs i första hand av manualer men också av aktuella metodbeskrivningar.

Kursdeltagarna ges möjlighet till viss individuell anpassning baserat på ett frågeformulär som skickas ut efter mottagen anmälan.

Dag 1
Mätmetoder för gasanalys, mätstrategi, mätkvalitet, beräkningar. Mätutrustning STL Gasprovtagare. Mätutrustning och metod för gasflödesmätning. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2
Gruppvis mätövning.

Dag 3
Utvärdering av mätresultaten, manuellt och på dator. Rapportutformning. Diskussion med analys av mätresultaten och slutsatser.

Anmälan
Anmälan görs genom att fylla i formulären länkade nedan.


Ev återbud skall anmälas senast 4 veckor före kursstart.
Vid senare återbud debiteras halva kursavgiften.
Återbud senare än en vecka före kursstart eller då deltagare uteblir utan återbud debiteras hel kursavgift.

Betalningsvillkor: 30 dagar. Betalning skall ske före kursstart.

Antalet deltagare
Antalet deltagare är begränsat till 12 st.
Vid för få anmälningar ställs kursen in.
I händelse av överbokning kommer vi att överväga att arrangera ytterligare en kursomgång.

Kurslokal
Kompassen och ENA Energi i Enköping.

Logi
Rum finns preliminärt reserverade från Tisdag till Torsdag. För er som reser långt och vill anlända på kvällen innan, var god ange i er anmälan att ni önskar övernattning även mån-tis.

Logikostnad betalas av kursdeltagarna själva.

Kursavgift
Avgift för kursblocket är 26.000:- per person.
Avgifterna inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe samt en middag.
För angivna priser tillkommer mervärdeskatt 25 %.
Här kan du anmäla ditt intresse!

Vill du veta mer?

/kontakt