Dioxiner - Metlab

Produkt

Dioxiner

Provtagning av dioxiner (PCDD/PCDF) och andra organiska mikro-föroreningar enligt Europeiska Standarden EN-1948.

Dioxinprovtagning

METLABs provtagningssystem EVA Light Dioxinprovtagare används för provtagning av dioxiner (PCDD/PCDF) och andra organiska mikro-föroreningar enligt Europeiska Standarden EN-1948. 

  • Provtagningsflöde upp till 20 lpm 
  • Filterhållare för 1 st 120 mm planfilter 
  • Inkluderar en kyld XAD 2-behållare efter kylaren 
  • Kondensatet från kylaren passerar med provgasen genom XAD2 och behöver därmed inte omhändertagas för analys 
  • Provtagningen består av filter + XAD2 + sköljvätskor (aceton + toluen) 
  • Centrallådan innehåller kondensavskiljare och kondensflaska samt ett torktorn med plats för upp till 2 kg torkmedel 
  • Används tillsammans med EVA Light Gassond
CU-6-20D Centralenhet för dioxinprovtagning. Anpassningsbar för att även fungera för Stoftprovtagning.
CU-6-20D Centralenhet för dioxinprovtagning. Anpassningsbar för att även fungera för Stoftprovtagning.

Kontakta oss för mer information angående produkten 

Galleri

Redo att komma igång?

Kontakta oss