Stoftprovtagningssond med nolltryck och dynamiskt tryck - Metlab

Nyhet

Stoftprovtagningssond med nolltryck och dynamiskt tryck

Stoftprovtagningssond med nolltryck och dynamiskt tryck för kontinuerlig visning av % isokinetisk avvikelse.

METLAB har vidareutvecklat stoftsond ESS till STL Combi Stoftprovtagare så att förutom nolltrycksdifferensen även det dynamiska trycket kan mätas kontinuerligt i provtagningspunkten. Det blir därmed möjligt att avläsa och även kontinuerligt logga värdet på % isokinetisk avvikelse och därtill även hastigheten i provtagningspunkterna. Den isokinetiska avvikelsen beräknas via ett samband som är oberoende av gasens densitet, dvs dess sammansättning ifråga om O2, CO2 och fukthalt, tillika med gastemperaturen!    

Bilderna nedan visar de två typerna av sondspetshuvuden som nu försetts med ett total-trycksrör. Det dynamiska trycket mäts som differensen mellan totaltryck och sondspetshuvudets utvändiga statiska tryck. På detta vis elimineras gashastighetens inflytande på nolltryckregleringens känslighet genom att en noggrann reglering även kan utföras vid lägre hastigheter.

Diagram

Diagrammen nedan visar hur hastigheten i en vindtunnel varierats stegvis inom 4-10 m/s varvid nolltrycksreglering med motorventil AMV-02 upprätthåller isokinetisk avvikelse. I högra diagrammet visas att uppmätt isokinetisk avvikelse är stabil inom hela hastighetsintervallet. Motorventilen återställer snabbt isokinetiken efter de stegvisa hastighetsförändringarna.

För mer information angående denna eller andra provtagningsprodukter, tveka inte att kontakta oss!