Mätning av SO3 - Så går det till | METLAB

Nyhet

Mätning av SO3 – Så går det till

METLAB erbjuder både ackrediterade mätningar av SO3, samt tillverkar och säljer all utrustning som krävs för kunder som själva vill komma igång med mätning av SO3. Kontrollerad Kondensation: Nyckeln till Exakt SO3-Mätning Kontrollerad kondensation för bestämning av SO3 i emissioner till luft innebär följande steg: Denna metod är effektiv eftersom den säkerställer att SO3 inte […]

METLAB erbjuder både ackrediterade mätningar av SO3, samt tillverkar och säljer all utrustning som krävs för kunder som själva vill komma igång med mätning av SO3.

Kontrollerad Kondensation: Nyckeln till Exakt SO3-Mätning

Kontrollerad kondensation för bestämning av SO3 i emissioner till luft innebär följande steg:

  • Kylning av Rökgaser: Rökgaser kyls ner till en temperatur mellan vattnets och syrans daggpunkt (cirka 60-90°C). Detta säkerställer att SO3 kondenseras effektivt.
  • Uppsamling av Kondensat: Den kondenserade SO3 (i form av svavelsyradimma) samlas upp på kylarens väggar och i ett fint sintrat glasfilter.
  • Analysering av Kondensat: Efter avslutad provtagning analyseras den uppsamlade svavelsyradimman för att bestämma mängden kondenserad svaveltrioxid.

Denna metod är effektiv eftersom den säkerställer att SO3 inte förloras under provtagningen. Genom att hålla rökgaserna inom en specifik temperaturintervall, minimeras risken för utkondensation av vattenånga, vilket i sin tur minskar risken för interferenser från andra gaser som kan påverka SO3-mätningen.

Tillämpningar inom Industri: Denna teknik är särskilt relevant för industrier som:

  • Kraftverk och energiproduktion, där förbränning av fossila bränslen kan leda till SO3-utsläpp.
  • Metallurgiska processer och stålproduktion.
  • Tillverkning av svavelsyra och andra kemiska processer. Dessa sektorer står inför särskilda utmaningar med SO3-utsläpp och kräver noggrann övervakning och kontroll för att uppfylla miljölagstiftning och skydda miljön.

Är du i behov av mätning av SO3 eller utrustning för att genomföra egna mätningar? Ta kontakt!